Welkom in de webshop van Havana House Haarlem

Geachte bezoeker, met ingang van 21 september 2017 zal de nieuwe regelgeving voor tabaksverkoop via web-shops in werking treden. Daarin opgenomen is een expliciet verbod op het afbeelden van tabaksproducten. Afbeeldingen van gesloten verpakkingen, mits voorzien van goedgekeurde waarschuwingen en afschrikkend beeldmateriaal zijn onder voorwaarde van seriematige fotografie op neutrale achtergrond wél toegestaan...

Havana House Haarlem begrijpt een dergelijk ontmoedigingsbeleid maar wenst op haar site een zekere vrijblijvendheid te bewaren. We zijn nog druk in overleg hoe deze wens een definitieve gestalte te geven binnen de grenzen zoals die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn aangegeven...

Wat wél direct gestalte heeft gekregen is het verbod op de gratis verzending van bestellingen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit beschouwt het gratis verzenden als het, nu verboden, actief promoten van tabakswaren. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.